• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een van de oudste universiteiten van Nederland (1614). De universiteit biedt 49 bacheloropleidingen en 146 masteropleidingen aan. Naast hoger onderwijs, wordt er fundamenteel wetenschappelijk onderzoek verricht, dat onder andere wordt toegepast voor het oplossen van maatschappelijke en individuele vraagstukken. Speerpunten daarbij zijn energie, gezond ouder worden en de duurzame samenleving. Een ander belangrijk punt op de agenda van de Rijksuniversiteit Groningen is internationalisering.

IPG lid Huib de Langen, Hoofd Inkoopmanagement

"IPG heeft maatschappelijk toegevoegde meerwaarde omdat naast kennisdeling en het gezamenlijk verder professionaliseren van inkoop ook onderwerpen zoals duurzaamheid, denk aan bijvoorbeeld inkopen vanuit de regio, ├ęcht op de agenda komen."

"IPG is uniek omdat in dit regionale platform uiting wordt gegeven aan de kernwaarden die ons binden en verder brengen in en rondom het vakgebied van het inkopen."

"Alleen ga je vaak sneller maar samen kom je verder."

Huib is sinds 2009 als hoofd inkoopmanagement werkzaam bij de RUG. Hij heeft na zijn studie bedrijfskunde (1981) gewerkt in diverse profit en non-profit organisaties. Hij heeft voornamelijk leidinggevende functies vervuld op de gebieden van logistiek & inkoop en algemeen management. Bovendien heeft hij een eigen bedrijf (I.M.H.D.L. BV) welke momenteel in de ruststand staat.

Meer informatie:

Website: http://www.rug.nl/