• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De doelstelling van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van provincie Groningen is het nu en in de toekomst, op professionele en zorgvuldige wijze inkopen van werken, leveringen en diensten voor de provincie Groningen. Hierbij profileren wij ons zowel intern als extern als een zakelijke, betrouwbare en integere partner. Ons beleid is gebaseerd op juridische, ethische en economische uitgangspunten.

IPG lid Marcel van Putten, Clustercoördinator Concern Inkoop

Marcel van Putten

“Provincie Groningen is aangesloten bij IPG omdat samenwerking en kennisdeling leiden tot meer toegevoegde waarde. Zowel voor de bij IPG aangesloten organisaties als voor de regio.” 

“Samen werken maakt écht het verschil!”

Marcel van Putten heeft ervaring met het vakgebied inkoop bij diverse overheden. Na meer dan 15 jaren gewerkt te hebben bij het ministerie van V&J en het ministerie van OCW in diverse inkoopfuncties, is hij sinds 2017 actief als Clustercoördinator Concern Inkoop bij de Provincie Groningen.

Meer informatie

Website: Inkoop- en Aanbestedingsbeleid provincie Groningen 2016-2020