• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Per 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs in de stad Groningen verzelfstandigd en ondergebracht in een nieuwe stichting: de Openbaar Onderwijs Groep Groningen of kortweg O2G2. O2G2 is een van de grootste openbare onderwijsorganisaties in het Noorden. Ruim 16.000 leerlingen en circa 2.200 medewerkers bundelen hun krachten in O2G2.

O2G2 omvat 20 basisscholen, drie scholen voor speciaal onderwijs en 11 scholen voor voortgezet onderwijs. Deze scholen bieden samen zeer gevarieerd onderwijs, waarbij plaats is voor elke leerling en elke ouder. Het motto is "Samen sterk voor goed en innovatief onderwijs". Het doel is om jongeren de bagage mee te geven die zij nodig hebben om hun plek in de maatschappij te vinden. Als scholen werken ze daartoe nauw met elkaar samen.

IPG lid Michel Postuma, Senior inkoper O2G2

"Met IPG versterken we stad en regio door bij niet-Europese aanbestedingstrajecten zoveel mogelijk gebruik te maken van partijen uit het lokale of regionale bedrijfsleven."

"IPG heeft maatschappelijk toegevoegde waarde omdat IPG op regionaal niveau opereert. We op inkoopgebied met alle IPG leden communiceren over waar de behoefte ligt binnen onze individuele organisatie. We hierdoor efficiƫnter kunnen functioneren en het MKB waar mogelijk er bij kunnen betrekken."

"IPG is uniek omdat er binnen Nederland geen ander inkoopplatform is waar zoveel tijd en energie wordt gestoken in het optimaliseren van de relatie tussen de IPG inkooporganisaties onderling en de relatie met het MKB."

Michel Postuma is sinds 2015 werkzaam bij O2G2. Daarvoor heeft hij meerdere jaren als consultant gewerkt bij een adviesorganisatie waar hij verantwoordelijk was voor (Europese) aanbestedingstrajecten, verander- en verbetertrajecten voor ministeries, gemeentes en onderwijsorganisaties.

Meer informatie

Website: http://www.openbaaronderwijsgroepgroningen.nl/
Email: inkoop@o2g2.nl
LinkedIn: Michel Postuma