• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Noorderpoort is een regionaal opleidingscentrum (ROC) voor reguliere mbo opleidingen, contractonderwijseducatie en inburgeringstrajecten. Met 17 verschillende scholen verspreid in de regio, ongeveer 14.000 studenten, 1.000 cursisten en ruim 1.400 medewerkers is Noorderpoort één van de grootste ROC's van Noord-Nederland. ​Noorderpoort is trots, echt Gronings, en neemt het voortouw om de regio te versterken. Te vaak wordt onderwijs opgevat als het simpelweg vullen van hiaten in kennis en vaardigheden, zonder oog te hebben voor wat leerlingen en cursisten al kunnen en weten. Noorderpoort benadrukt niet wat er ontbreekt maar wat er al is!

IPG lid Henk Steenge, Hoofd Inkoop Noorderpoort

Met IPG versterken we stad en regio door binnen de kaders van wet-en regelgeving zoveel mogelijk spend in de regio te laten neerkomen.”

“Ik voel me betrokken bij de doelen van IPG omdat op deze wijze een fundamentele bijdrage kan worden geleverd aan de ontwikkeling van de Noordelijke economie.”

“Inkoop houdt niet op bij aanbesteden…”

Henk Steenge is sinds 2005 werkzaam als hoofd inkoop bij het Noorderpoort. Daarvoor was hij werkzaam als consultant bij een bureau voor strategische marketing. “Inkoop meets verkoop” is dan ook een geliefd onderwerp voor Henk. Hij heeft geschiedenis en culturele antropologie gestudeerd aan de RUG. Woont in de prachtige stad Groningen en heeft een passie voor cultuur in de meest brede zin van het woord en sport.

Meer informatie

Website: www.noorderpoort.nl/
E-mail: inkoop@noorderpoort.nl
LinkedIn: Henk Steenge
Noorderpoort hanteert de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden