• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Tijdens de IPG bijeenkomst in oktober 2017 bij Gasunie is gebleken dat er meer behoefte is van medewerkers met inkoop gerelateerde functies om elkaar regelmatig te treffen en ervaringen uit te wisselen. Daarom organiseren wij in 2018 en 2019 meerdere keren een IPG Café, een informeel contactmoment tussen inkopers en contractmanagers.

IPG café

Deze IPG Cafés zijn besloten bijeenkomsten voor medewerkers van bij Inkoop Platform Groningen aangesloten organisaties die vanuit hun functie te maken hebben met inkoop. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en toch belangstelling hebben dan horen wij dat graag via info@inkoopplatformgroningen.nl