Waarom heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig? Want het risico op een handicap is veel groter dan je misschien denkt. En voor de meeste mensen – misschien ook voor jou – kan vrij nemen van werk ernstige financiële gevolgen hebben.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle beroepen

Onder deze norm kom je niet in aanmerking voor uitkeringen als je geschikt wordt geacht om in een baan te werken. Ongeacht of je daadwerkelijk een andere baan hebt aangenomen of niet. Dat wil zeggen dat je alleen als gehandicapt wordt beschouwd als je de taken van een baan niet kunt uitvoeren.

Hoeveel kost de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Over het algemeen bedragen de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering tussen de 1-3% van jouw inkomen. Premies zijn specifiek voor de verzekerde en zijn afhankelijk van verschillende factoren. Deze worden beoordeeld in een proces dat invaliditeitsonderschrijving wordt genoemd. Deze factoren omvatten:

• Leeftijd

Jouw geboortedatum is een belangrijke factor die van invloed is op de premie van jouw arbeidsongeschiktheid verzekering. Jongeren hebben minder kans om arbeidsongeschikt te raken dan ouderen. Verzekeraars belonen hen daarom met lagere premies.

• Geslacht

Terwijl vrouwen langer leven dan mannen, dienen ze meer arbeidsongeschiktheidsclaims in. Bovendien zijn claims ingediend door vrouwen vaak duurder. Om deze reden betalen vrouwen vaak hogere tarieven voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Hoeveel meer? Uit onderzoek blijkt dat vrouwen bijna 40% hogere premies betalen dan mannen.

• Gezondheid

Bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kijkt de verzekeraar naar jouw huidige en medische voorgeschiedenis.

• Bezigheid

Wat je voor jouw werk doet, kan van invloed zijn op de premie voor jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hoe gevaarlijker jouw baan, hoe hoger de premies.

• De definitie van handicap

Beleid dat handicap breed definieert, is duurder dan beleid dat dat niet doet. Verwacht meer te betalen voor een eigenbewoningspolis dan een vergelijkbare om het even welke bewoningspolis.

• Duur van de wachttijd

Je kunt jouw premie verlagen door de wachttijd te verlengen voordat de polis arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gaat betalen.

• Jouw jaarsalaris

Hoe meer inkomen je moet beschermen, hoe hoger jouw premies.

• Voordeelperiode

Polissen die voor een langere periode arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betalen, kosten meer. Zo zal een polis met een levenslange uitkering duurder zijn dan een polis met een uitkering van 2 jaar.

Arbeidsongeschikt door ziekte

Je zou kunnen denken dat een aov verzekeringen alleen bedoeld zijn voor ongevallen en dat je deze niet nodig hebt als jouw baan niet riskant is. Dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. Bijna 90% van de langdurige handicaps is het gevolg van ziekten, niet van ongevallen.

Zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering kan een ziekte of ongeval financiële problemen veroorzaken. Sterker nog, zelfs een kortdurende arbeidsongeschiktheid kan jouw spaargeld uitputten, je achterop laten raken met jouw rekeningen en schulden opbouwen.

Het geeft je een inkomen om van te leven als je tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt raakt. Iedereen die afhankelijk is van een vast salaris om zijn rekeningen te betalen zou deze arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten hebben.