twitter linkedin

Inkoop Platform Groningen

Inkoop Platform Groningen (IPG) - het samenwerkingsverband van 14 grote publieke instellingen in Groningen en omgeving.

 

Nieuwsberichten


 

Bijeenkomst 'Lokaal aanbesteden in Groningen'

foto-7-december-klein.pngOp 7 december 2016 vond de ondernemersmiddag ‘Lokaal aanbesteden in Groningen’ plaats bij Hanze Plaza in Groningen. Deze middag werd georganiseerd door Inkoop Platform Groningen (IPG), in samenwerking met VNO-NCW MKB Noord, Bouwend Nederland en Verkoop Platform Groningen (VPG). 250+ ondernemers waren aanwezig om samen met inkopers te onderzoeken hoe er meer regionaal kan worden samengewerkt.

Jan van der Ploeg (Nationaal Coördinator Groningen) was dagvoorzitter. Joost van Keulen sprak over lokaal aanbesteden en de organiserende partijen presenteerden zichzelf aan de hand van stellingen en een interactieve discussie met de zaal. Naast het plenaire gedeelte was er keuze uit drie workshops en voldoende ruimte om te netwerken.  >> lees verderIPG Onderzoek: de Volgende Stap

IPG-workshop-2.jpg‘Hoe kunnen de inkoopuitgaven van de leden van het Inkoop Platform Groningen (IPG) leiden tot aantoonbaar meer maatschappelijk toegevoegde waarde in Stad & Regio?’ is de centrale vraag waar de leden van het IPG en het Lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen nu anderhalf jaar aan werken. De eerste inzichten liggen op tafel en wat de volgende stappen zijn, is duidelijk.

Gemiddeld 55 % van de inkoopuitgaven in de regio

De leden van het IPG kopen jaarlijks voor € 1,5 miljard euro in. De eerste vraag die voorlag was om uit te zoeken welk deel van deze uitgaven al in Noord Nederland (de regio) worden gedaan en om welke producten en diensten het gaat. Inmiddels weten we dat tussen de 40 en 75% van de inkopen direct of indirect in de regio terecht komen. En hoe deze inkopen zijn verdeeld over de verschillende productgroepen. Het IPG lijkt een belangrijke economische factor voor het regionale MKB. >> lees verderInternational Public Procurement Congres 2017

In augustus IPPC_foto.jpgwerd het 7e International Public Procurement Congres (IPPC7) gehouden te Bali, Indonesië. Vanuit het lectoraat Inkoopmanagement van Hanzehogeschool Groningen hebben Marius van der Woude (als docent en onderzoeker verbonden aan SIFM) en Geke Werkman-Bouwkamp (als docent en onderzoeker verbonden aan SIRE) op het congres een presentatie geven met als titel ‘How can tendering authorities stimulate innovations within SMEs in tenders below threshold values?’.
 
Marius van der Woude en Geke Werkman hebben onderzoek gedaan bij Inkoop Platform Groningen (IPG) naar de mogelijkheden die er zijn voor aanbestedende diensten om innovatie te bewerkstelligen bij het MKB. Daarbij lag de focus op inkoop door aanbestedende diensten waarbij de waarde van de opdracht beneden de Europese drempelwaarden ligt. Door de procedure van inkoop op een bepaalde wijze in te richten, kan de aanbestedende dienst mogelijk innovatie stimuleren bij de opdrachtnemer, het MKB. >> lees verder
 Bijeenkomst: Regionale Inkoop & Netwerken

IPG en het Lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen doen samen onderzoek, met als doel om meer Maatschappelijk Toegevoegde Waarde in stad en regio te creëren. De onderzoeksresultaten van het deelonderzoek werden op 27 juni gepresenteerd. Na de presentatie was er gelegenheid om op informele wijze in gesprek te gaan met inkopers van de publieke instellingen in de regio. >> lees verderWorkshops IPG Onderzoek

IPG-workshop-1.jpg Het Inkoop Platform Groningen (IPG) en het Lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen doen samen onderzoek. De kern van het vraagstuk dat op tafel ligt is: hoe kunnen de leden van het IPG, naast goede producten en diensten, meer maatschappelijke waarde bij het inkopen krijgen? In april en mei vonden er twee workshops plaats in het kader van het onderzoek.

Ondernemers en inkopers werden om input gevraagd voor het definiëren van de juiste prestatie-indicatoren (KPI’s) en het bepalen van kansrijke productgroepen. >> lees verder

 Hanzehogeschool en Electronics Watch

electronics-watch.pngHanzehogeschool Groningen heeft zich aangesloten bij Electronics Watch, een onafhankelijke monitoringorganisatie die naleving van werknemersrechten in de wereldwijde elektronica-industrie nastreeft door middel van maatschappelijk verantwoorde overheidsinkoop in Europa.

De elektronica-industrie is één van 's werelds snelst groeiende sectoren. Ondanks een modern en schoon imago zijn de arbeidsomstandigheden in deze industrie vaak ondermaats. De (semi)publieke sector is een grootverbruiker van elektronica. Overheden en universiteiten nemen op grote schaal computers, laptops, mobiele telefoons, printers en kopieermachines af. Samen hebben inkopers uit de publieke sector aanzienlijke inkoopmacht. Als zij hun krachten bundelen, kunnen zij grote invloed uitoefenen ten behoeve van structurele verbeteringen in de elektronicasector. >> lees verderInkoopsamenwerking Zorginstellingen IPG

logo-punt-voor-parkinson.jpgMartini Ziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen hebben het initiatief genomen voor een specialistisch centrum voor mensen met de ziekte van Parkinson in Noord-Nederland: Punt voor Parkinson. Het doel is om de beste Parkinson zorg te kunnen bieden vanuit één locatie. De afdelingen inkoop van  Martiniziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen werken hierin nauw samen met betrekking tot inkoop van de inrichting. Dit is een mooi voorbeeld van inkoopsamenwerking die snel op gang kon komen door korte lijnen vanuit het netwerk van Inkoop Platform Groningen. >> lees verder